U bent hier

20.09

Wilde Westen zoekt nieuwe bestuurders en leden

Wilde Westen zoekt nieuwe bestuurders en leden

Wilde Westen is als regionale concert- en festivalorganisator toonaangevend op het gebied van geluidskunst, jazz, klassiek, pop en rock. Het is gangmaker van een intense muziekbeleving in de Eurometropool Kortrijk-Lille-Tournai met een ruime uitstraling in Vlaanderen. Jaarlijks organiseert Wilde Westen zo’n honderd concerten en vijf festivals (Festival Kortrijk, Jazz Cats, Bos, Sonic City & Klinkende Stad) in De Kreun, muziekcentrum Track en op diverse locaties.

Wilde Westen zoekt 2 nieuwe bestuurders en 5 nieuwe leden (v/x/m) voor haar algemene vergadering.

Opdracht raad van bestuur en algemene vergadering
De raad van bestuur (RvB) bepaalt in samenwerking met het beleidsteam het algemeen beleid van Wilde
Westen. De RvB neemt beslissingen om de missie van de organisatie te realiseren en de continuïteit van de
werking te garanderen. Ze is een klankbord en kritische vriend van het team en vergadert minstens vier keer
per jaar.

De Algemene Vergadering (AV) reflecteert vanuit een brede maatschappelijke visie op de werking van de
organisatie. De AV controleert de RvB op zakelijk-financieel, formeel-juridisch, bestuurlijk en deontologisch
vlak. Ze vergadert minstens een keer per jaar.

De Raad van Bestuur (RvB) voert een kritische en constructieve dialoog over de doelstellingen op (middel)lange
termijn. Ze ondersteunt het beleidsteam, daagt hen uit en is een klankbord bij het nemen van beslissingen.
Bestuurders zijn sterk geïnteresseerd in de werking van een concert- en festivalwerking en zetten daarbij de
wisselwerking tussen organisatie, muzikanten en publiek voorop.

De leden van de AV voelen zich betrokken bij de werking en bewaken het welzijn van de organisatie en haar
ploeg.

Profiel gezochte bestuurders en leden
Onderstaande eigenschappen vinden we belangrijk
- een eigen maatschappelijk netwerk
- muzikale interesse
- een eigen mening, onafhankelijk van eventuele commerciële belangen
- integriteit en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
- authenticiteit en expertise

Wilde Westen hecht belang aan het bevorderen van gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker
dan leeftijd, gender, afkomst, beperking of nationaliteit. Deze oproep is tegelijk gericht op het vergroten van de
verscheidenheid en het verbreden van het netwerk binnen onze AV en RvB.

Wat bieden we?
Bestuurders en leden komen terecht in een dynamische en inspirerende context waarin mensen werken aan
het welslagen van Wilde Westen. De mandaten zijn onbezoldigd, maar je zit wel op de eerste rij bij onze
concerten en festivals. Wilde Westen is een kruispunt van verschillende netwerken en een organisatie die
ruimte maakt voor mensen die durven wegen op toekomstig beleid.

Hoe kandideren?
Heb je interesse? Stuur ten laatste op 10 oktober 2019 een korte motivatiebrief naar
vacature@wildewesten.be. Graag vermelden of je kandidaat-lid of kandidaat-bestuurder bent en wat je
meerwaarde voor de organisatie kan zijn.

deel dit bericht: