The Monads Gabey Tjon a Tham

U bent hier

Logo Sounds Now

Sounds Now

The Monads

15.10.2021 to 14.11.2021
Gabey Tjon a Tham

The Monads

‘The Monads’ – geïnspireerd op het geluid van de wind die door het gebladerte van bomen ruist -  is een kinetische geluidsinstallatie die is samengesteld uit speciaal ontworpen ‘leslie’-luidsprekers. De luisprekertjes die rond hun as draaien produceren een mix van direct geluid en geluid dat tegen de omringende wanden wordt gereflecteerd, waardoor de klankbron voor de luisteraar tegelijk heel dichtbij en ver weg is.

De controle over het geluid wordt door de kunstenaar eerder vanuit een breder en overkoepelend perspectief benaderd: de klankunits worden niet elk apart bestuurd, maar krijgen commando’s door een systeem van voorwaarden waaraan voldaan moet worden, waardoor de klanklichaampjes vrij kunnen bewegen. Hierdoor komen diverse gedragspatronen aan de oppervlakte: de timing en de snelheid waarmee de motortjes draaien, het volume en de klank, en de verhoudingen tussen al deze parameters vormen het kader waarbinnen dit autonoom systeem opereert.

De titel spruit voort uit het werk van de filosoof Leibnitz, waarin de ‘Monad’ een ondeelbare en dus ultieme entiteit vormt, vergelijkbaar met een atoom of een persoon.

Gabey Tjon a Tham

Gabey Tjon a Tham is een installatiekunstenaar die woont en werkt in Den Haag, Nederland.

Gabey transformeert ruimtes in zintuiglijke en immersieve luisteromgevingen door middel van kinetische objecten, licht en geluid. Ze analyseert de complexe systemen in zowel de natuurlijke als in de digitale wereld en stelt daaruit een gemeenschappelijke structurele kern samen. De gelijkaardige manier waarop zowel de digitale als de analoge wereld ons leven  ‘besturen’ vanuit ononderbroken cycli, vormt een inspiratiebron voor haar werk. De sublieme paradox tussen schoonheid en het groteske…

Tjon a Tham vindt technolgie een eerder natuurlijk fenomeen: “Onze technologische omgeving wordt steeds complexer en ontembaar, hoewel wat we traditioneel bestempelen als ‘natuur’ meer en meer door menselijk gedrag wordt beïnvloed. Deze nieuwe omgeving wordt steeds meer onze ‘nieuwe natuur’”.

Deel dit event

Sounds Now: Europees project
Creative Europe