Greentrack Kortrijk

Greentrack Kortrijk is een netwerk van 8 organisaties binnen de Kortrijkse culturele sector, dat zich inzet om de gezamenlijke ecologische voetafdruk te verkleinen.

Via een charter beloofden deze organisaties actie te ondernemen op vlak van energie, catering, afval, promotie, mobiliteit en materialen. Bedoeling is niet enkel de medewerkers, maar ook publiek, leveranciers en kunstenaars bij het hele project te betrekken, en samen onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Binnen Greentrack is het de bedoeling onze duurzame activiteiten te organiseren op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die werden opgesteld door de Verenigde Naties. Uit deze 17 doelen selecteerden we er 8 die toepasbaar zijn binnen onze organisaties, om op basis hiervan concrete acties te ondernemen. 

Zo lanceerden we de Green Miles app tijdens Festival van Kortrijk Vlaanderen 2017, die bezoekers toeliet hun afgelegde afstand van en naar de concerten bij te houden. Indien ze zich op een duurzame en milieuvriendelijke manier verplaatsten, werden ze beloond met verschillende voordelen.

Ook onze samenwerking met De Branding voor het recycleren van onze spandoeken, past zeer mooi binnen deze doelstellingen.