Green Track

Zeven organisaties uit Kortrijk werken samen aan het verduurzamen van hun eigen werking en het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de Kortrijkse cultuursector. Door uitwisseling en samenwerking willen de leden van Green Track Kortrijk medewerkers, kunstenaars en het publiek sensibiliseren voor meer aandacht voor milieu en duurzaamheid.

duurzaamheid in de kunst- en cultuursector.

De organisaties die in Kortrijk aan de kar trekken zijn Wilde Westen, Wit.h, Unie der Zorgelozen, Buda Kunstencentrum, Perplx, Schouwburg Kortrijk en Vlamo West.

Deze zeven organisaties hebben een charter ondertekend waarmee ze zich engageren om een actieplan op te maken met concrete maatregelen. Het gaat om acties rond energie, catering, afval, promotie, mobiliteit en materialen. Daarbij worden niet enkel de medewerkers betrokken, ook het publiek, leveranciers en kunstenaars worden gesensibiliseerd om ecologisch aan de slag te gaan.

Green Track Kortrijk sluit daarbij aan bij de bredere beweging van Greentrack die reeds actief is in Gent, Leuven, Antwerpen en Brussel.
Green Track Kortrijk wordt gesteund door Stad Kortrijk en de leden betalen een jaarlijkse bijdrage om de werking mogelijk te maken.