09.06 2017

Collegium Vocale Gent, Reinbert de Leeuw & Vera Beths

Sint-Maartenskerk Kortrijk
20:15

tickets

Voorverkoop Wild Card / Kreun Card
€21
Voorverkoop -18 jaar of studentenkaart
€21
Voorverkoop
€24
Multipass 2016-2017
€0

Bij tickets gekocht aan een voordeeltarief wordt een geldig kortingsbewijs gevraagd aan de ingang.

Foto: Jules August

Het is veelzeggend dat Frans Liszt in 1860  besloot zijn testament op te maken waarin hij verzuchtte al sinds zijn zeventiende de ware roeping, ‘de hartstocht en vervoering van het Kruis’, te zijn misgelopen omdat zijn vader hem niet had toegelaten naar het seminarie te gaan. Nochtans kon zijn leven tot dan toe allesbehalve kleurloos worden genoemd. Als wonderkind en flamboyante pianovirtuoos werd hij tussen 1838 en 1847 in heel Europa geconfronteerd met hysterische successen en bijtende kritieken.

In 1848 werd hij kapelmeester in Weimar waar hij zich, naast zijn drukke verplichtingen als operadirigent  (44 producties in dertien jaar!),  eindelijk ook kon wijden aan het componeren. Hij stond er op het toppunt van zijn kunnen, maar de vooruitstrevende harmonische toontaal van zijn pianowerken en symfonische gedichten werd niet gewaardeerd. Bovendien liepen ook op persoonlijk vlak de zaken niet als verhoopt toen het Vaticaan zijn verbintenis met Carolyne Sayn-Wittgenstein niet in een huwelijk wilde verzegelen.

De werken op het programma van dit concert dateren uit de laatste periode van Liszts carrière (tussen 1860 en 1886). Getekend door een leven vol crisissen, had hij de lagere priesterwijdingen aangenomen en leidde een rusteloos bestaan, zwervend tussen Weimar, Rome en Boedapest. Zijn muziek kreeg een onafgewerkt, experimenteel karakter en werd, ontdaan van elke sensatie, steeds donkerder, eenzamer en persoonlijker. ‘Ik draag een diepe droefheid mee in mijn hart, die nu en dan moet uitbreken in klank’ verzuchtte Liszt in 1880 aan zijn eerste biografe Lina Ramann.

Die ondertoon van treurnis en dood is sterk aanwezig in de drie bewerkingen voor viool en piano. Het luguber vrachtvervoer van lijkkisten op de kanalen van Venetië inspireerde Liszt tot La lugubre gondola, een oorspronkelijk wiegende barcarolle in 6/8 maat die hij omboog tot een vierkwartsmaat. Weemoed en melancholie ademen uit de elegie Die Zelle in Nonnenwerth, een terugblik naar de zeldzame geluksmomenten die Liszt met zijn eerste vrouw en drie kinderen aan de Rijn mocht beleven. De kiem van La Notte ligt in Il Penseroso, een pianostuk gecomponeerd uit bewondering voor het gelijknamige beeld van Michelangelo.

Via Crucis voor gemengd koor, solisten en orgel of piano uit de jaren 1878-79 is een oratorium gewijd aan de veertien kruiswegstaties. Het werk neemt een bijzondere plaats in het oeuvre van Liszt door de grote verstilling die ervan uitgaat en omdat het de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit opzoekt. Over de inleiding Vexilla regis en de veertien staties heen combineert het unisonozang, lutherse hymnen en op Bach geïnspireerde koralen voor koor met solodelen en pianosolo’s.

VIA CRUCIS
F. Liszt (1811-1886):
La lugubra gondola (S134)
Die Zelle in Nonnenwerth (S382)
La Notte (S.377a)                                                       +/-30 min
Vera Beths, violin
Reinbert de Leeuw, piano

 F. Liszt:
Via Crucis (S.53)                                                        +/-40’
Collegium Vocale Gent 
Reinbert de Leeuw, piano

 

Het concert start om 20u15.
Deuren van de kerk gaan open om 19u30

Deel dit event