Een duurzaam Wilde Westen

Als organisatie proberen we alles op alles te zetten om een duurzame toekomst te verzekeren. Als lid van Greentrack Kortrijk en partner binnen het grensoverschrijdende Europese Interreg-project DEMO engageren we ons tot een duurzaam beleid van onze organisatie. Werken aan en denken over duurzaamheid is een langetermijnvisie. We zoeken steeds naar nieuwe, alternatieve en efficiëntere technologieën om ons doel te realiseren. Hieronder een opsomming.

Onze netwerken

Demo (Interreg V): 11 DEMO-partners uit de muzieksector verenigen hun middelen en kennis met het doel om samen innoverende, creatieve en grensoverschrijdende oplossingen inzake duurzaamheid te realiseren.

Greentrack: In 2014 ondertekende Wilde Westen (respectievelijk De Kreun en Festival van Vlaanderen Kortrijk) het Greentrack-charter en beloofde hiermee significante inspanningen te leveren om de eigen ecologische voetafdruk en die van de Kortrijkse cultuursector te beperken. 
 

Onze acties

 

Afval

Bij kleine shows in De Kreun gebruiken we enkel herbruikbare bekers. Bij onze buitenactiviteiten kiezen we voor een bar met uitsluitend glazen en/of herbruikbare bekers en  voorzien we gratis peukzakjes voor de rokers.

Bos!

Een duurzaam Bos!FESTIVAL - communicatie (ecologisch papier en inkt), catering (vegetarische catering en biologisch drankenaanbod), gratis uitdelen van  peukzakjes, herbruikbare bekers op basis van een waarborgsysteem, streng afvalbeleid (stewards waken over de netheid van het terrein, containers pmd en rest voor publiek), beperkte decibels, fietsparking vlakbij de ingang, en een lokaal programma ( 95% Belgische affiche) dat de CO2-uitstoot van het artiestentransport beperkt houdt.

Mobiliteit

Wilde Westen introduceerde tijdens Festival van Vlaanderen Kortrijk 2017  Green Miles: een beloningssysteem voor duurzame publieksmobiliteit. Via een app werden de afgelegde km's (per fiets of te voet), van thuis tot aan de concertlocatie, geregistreerd en omgezet in Green MIles die je kon sparen en omruilen voor tal van voordelen.  Momenteel wordt de app verder op punt gezet en bekijken we hoe we dit systeem kunnen uitbreiden voor de volledige concertwerking van Wilde Westen. 

Papier

De laaste jaren hanteren we een slimmer beleid rond drukwerk. We gebruiken enkel FSC papier voor al onze communicatie (flyers, posters, ...) en we proberen de hoeveelheid papier sterk te verminderen. Om twee voorbeelden te geven: 
1) De oplage van de brochure van Festival van Vlaanderen Kortrijk werd van 45.000 exemplaren gereduceerd naar 5.000 exemplaren, het formaat werd gehalveerd en het aantal pagina's ging van 48 naar 32. Dat scheelt alweer een pak bomen. 
2) In 2018 besloten we het eens een jaar zonder kalenderaffiches te proberen en de oplage van onze kalenderflyers te halveren. Daarmee besparen we 8.000 A2 affiches en 26.000 flyers per jaar.  Als dit geen effect heeft op onze ticketverkoop, blijven we deze besparing aanhouden.
Verder zetten we ons steeds meer in op digitale communicatie en investeerden we in een recto/verso print- en kopieerapparaat. 

Verlichting

90% van de verlichting in onze foyer en 80% van onze podiumverlichting werd omgeschakeld naar LED-verlichting.

Water

Een kleinschalig waterzuiveringssysteem op DAK - Momenteel loopt een onderzoek naar het filteren en hergebruiken van ons afvalwater. Het implementeren van een dergelijk systeem heeft vooral tot doel bezoekers te sensibiliseren over waterverbruik. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Be Planet, Stad Kortrijk en De groep Van Marcke. 

Aqualex leidingwaterkoeler in de backstage van De Kreun voor artiesten - Een waterkoeler betekent al snel een grote besparing in vergelijking met flessenwater.  

Regenwater als waterbron voor het doorspoelen van onze toiletten

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met extra acties. Een 'work in progress' dus.